งานช่างต่างๆ

จากในรูปภาพประกอบ

     • ย้ายปั้มพร้อมระบบท่อ

     • ย้ายแท้งน้ำ พร้อมติดตั้ง

     • ยกฝาท่อบำบัด,ฝาท่อสาธารณะ

     • ทาสีเก็บงาน

     • ต่อเติมโรงจอดรถ

     • ลงเสาเข็มไมโครไพล์

     • ติดตั้งฝ้า,ทาสีฝ้า

     • เดินระบบไฟ

     • ติดตั้งรางน้ำ

     • เดินระบบไฟ

 

Visitors: 87,852