งานต่อเติมภายนอก

งานต่อเติมภายนอก เช่น ต่อเติมโรงจอดรถ ,ต่อเติมข้างบ้าน ,ต่อเติมด้านข้าง 2 ชั้น เป็นต้น

นัดล่วงหน้าไปดูหน้างาน 

วางแปลนเพื่อประเมินราคา คำนวนเสาเข็ม คำนวนงานโครงสร้างภายนอกทั้งหมด

เริ่มงานออกแบบสถาปนิก ภายนอกVisitors: 47,512