ขั้นตอนการออกแบบ

 ออกแบบด้วยโปรแกรม 3D Max ภาพสวยเสมือนจริง โดยมีค่ามัดจำในการออกแบบเริ่มต้นที่ 80,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ ที่ต้องการเขียนแบบ 

 เมื่อตัดสินใจ ทำสัญญาตกแต่งภายในกับทางบริษัทฯจะหักค่าออกแบบ 100% ในใบเสนอราคาตกแต่งภายใน

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

       1. แบบตกแต่งภายในเป็นภาพ 3D

       2. แบบก่อสร้างพร้อมรายละเอียดระบุขนาดและระบุวัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง

       3. แปลนระบุตำแหน่งเฟอร์นิเจอร์

       4. แปลนระบุตำแหน่งจุดไฟ จุดปลั๊ก จุดLAN จุดไฟภายในบ้าน ตำแหน่งแอร์

       5. แปลนฝ้าเพดาน (ในกรณีที่มีการยกฝ้า หรือ ทำฝ้าเหลือบซ่อนไฟ)

       6. แปลนพื้น

       7. ใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการตกแต่งภายใน

 ขั้นตอนการออกแบบ

       1. สรุปราคาในการออกแบบ โดยคำนวณจากพื้นที่ ที่ตกแต่งจริง พร้อมเก็บข้อมูลรวบรวมความต้องการและสไตล์ที่ลูกค้าต้องการ เพื่อช่วยให้การออกแบบรวดเร็วยิ่งขึ้น

       2. รับเงินมัดจำค่ออกแบบ ตามที่กำหนดในสัญญาออกแบบภาพ 3d ทางบริษัทจะเขียนแบบเป็น layout โดยจะส่งแบบไปทาง E-mail ในกรณีที่ลูกค้าต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลงให้ติดต่อกับ interior โดยตรง ซึ่งขึ้นตอนนี้สามารถปรับ เปลี่ยนแบบได้จนเป็นที่พอใจ

       3. เริ่มการเขียนแบบเป็นภพ 3d (ภาพเหมือนจริงเห็นบ้านจริงก่อนตกแต่งภายใน) เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบให้ติดต่อกับ inteior โดยตรง (แก้ไขได้ 3ครั้ง)

       4. เมื่อสรุปแบบ 3d เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะเขียนภาพ Shop Drawing เป็นรายละเอียดขนาด ของเฟอร์นิเจอร์ เช่น กว้าง x ยาว X สูง ของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้น เพื่อความชัดเจนในรายละเอียด

       5. เมื่อรายละเอียดในการออกแบบครบ จะมีการสรุปราคาสุดท้ายก่อนกำสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน ในกรณีที่มีการเพิ่ม-ลดขนาดเฟอร์นิเจอร์ หรือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งจะส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น-ลดลงตามไปด้วย

       6. ทำเป็นรายละเอียดเป็นรูปเล่ม พร้อมสัญญารับเหมาตกแต่งกายใน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทำ

 

   สัญญา ตกแต่งภายในต่อไปออกแบบด้วยโปรแกรม 3D Max ภาพสวยเสมือนจริง โดยมีค่ามัดจำในการออกแบบเริ่มต้นที่ 80,000 บาท ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับพื้นที่ๆ ต้องการเขียนแบบ เมื่อตัดสินใจ ทำสัญญาตกแต่งภายในกับทางบริษัทฯจะหักค่ามัดจำแบบให้ทันที 50% ใน       งวดแรกที่ 2 ของสัญญารับเหมาตกแต่งภายใน

 

 

 

Visitors: 108,746