ขั้นตอนการชำระเงิน

การชำระเงิน : เงินสด / โอนผ่านธนาคาร / เช็คสั่งจ่ายในนาม

1. ชื่อบัญชี : บริษัท นีโอ เดคคอร์ ดีไซด์ จำกัด

ธนาคารสาขาประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
กสิกรไทยบางใหญ่ออมทรัพย์776 - 1011- 183

 

Visitors: 1,178