คอนโดคุณโจ

ขอบคุณทีมช่างทุกฝ่ายที่อยู่ช่วยกันจนเสร็จงานค่ะ ทุกฝ่ายเร่งช่วยกันสุดฝีมือเพื่อให้ทันลูกค้าเข้าทำบุญบ้านค่ะ

ลูกค้าเข้าอยู่เรียบร้อยแล้วค่ะ ผลงานตกแต่งออกมาสวยงามมากเลยค่ะ

Visitors: 1,181